Nieuws

Banen genoeg voor academici

De werkgelegenheid voor jonge academici blijft de komende jaren goed. De economische vooruitzichten zijn weliswaar niet best, maar er ontstaan genoeg banen doordat oudere werknemers met pensioen gaan.
 
Voor veertig procent van de universitaire afgestudeerden zijn de baankansen zelfs ‘zeer goed’. Dat voorspelt het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
vandaag. Want over het algemeen komt vier procent van de huidige banen vrij, terwijl in principe slechts 3,5 procent daarvan kan worden vervuld met nieuwe afgestudeerden.
 
Toch blijft de arbeidsmarkt de komende jaren 'hoogst onzeker', aldus de onderzoekers. De perspectieven zijn ook niet voor alle studierichtingen hetzelfde. Voor afgestudeerden van alfa- en gammaopleidingen ziet het er gunstig uit, al is er minder behoefte aan alumni van letterenopleidingen.
 
Ook ‘sociale wetenschappen’, waar de grote opleiding psychologie onder valt, biedt slechts een ‘redelijk’ perspectief. Dat staat niet in het rapport, maar dat heeft het ROA op verzoek opgezocht.
 
Theologen hebben de banen daarentegen voor het oprapen dankzij de 'hoge vervangingsvraag'. Ook bouwkundigen en werktuigbouwkundigen zullen vlot een goede baan vinden.
 
Een stuk lastiger wordt het voor jongeren die informatica of bestuurlijke informatiekunde hebben gestudeerd, verwacht het ROA. In die sector werken niet zoveel ouderen, dus gaan er de komende jaren ook niet veel met pensioen.
 
Ook voor afgestudeerden van opleidingen bedrijfskunde en rechten zijn de vooruitzichten ‘matig’. Er zijn al jaren veel afgestudeerden en zoveel mensen gaan er nu ook weer niet met pensioen.
 
Nu de babyboomgeneratie oud wordt, is het logisch dat medische opleidingen zeer goed uit de bus komen: in geen enkele andere sector zal de werkgelegenheid zo hard groeien. Voor farmacie en medische biologie is het perspectief ‘goed’, voor de overige medische opleidingen zelfs ‘zeer goed’. Daar springen tandheelkunde en diergeneeskunde nog bovenuit.
 
Overigens zijn er regionale verschillen in werkgelegenheid: in het westen van het land is meer werk dan in het noorden. Maar voor hoogopgeleiden is dat niet zo’n punt, meent het ROA. Die verhuizen sneller voor een baan dan laagopgeleiden.
 
Garanties kan het ROA niet geven: het rapport verschijnt in een “onzekere periode”. Als mensen langer blijven werken, zal de werkgelegenheid logischerwijs afnemen. Mocht de overheid bezuinigen op zorg, dan wordt de vraag naar werknemers minder nijpend dan nu voorzien. Werkgevers zouden ook hun deeltijders kunnen vragen om langer te werken, zodat er geen extra personeel gezocht hoeft te worden.