Nieuws

Banen weg bij Educatie

Bij de faculteit Educatie (FE) moeten binnen twee jaar twintig fulltime banen bij het ondersteunend personeel verdwijnen. Dit is een van de maatregelen om het financieel tekort weg te werken.

De faculteit kampt met een gat van 1,75 miljoen euro op de begroting over het jaar 2009. Het college van bestuur heeft hiermee ingestemd op voorwaarde dat dit in twee jaar wordt weggewerkt. De afvloeiing van medewerkers gebeurt via natuurlijk verloop en omscholing. Gedwongen ontslagen zijn ‘vooralsnog niet’ te verwachten, zegt faculteitsdirecteur Dick de Wolff.

Andere maatregelen die het tekort het hoofd moeten bieden zijn: het beëindigen van tijdelijke aanstellingen, het vergroten van het aantal studenten per docent en een stop op het inhuren van freelance personeel. Ook komt er meer samenwerking tussen de instituten, wordt een aantal vakken niet per instituut maar op facultair niveau verzorgd, komen er bezuinigingen op materiële kosten en wordt het rendement verhoogd.

Het aantal van twintig boventallige functies kan slinken als de FE fors meer aanmeldingen krijgt, zoals de verwachting is. ‘Maar daar kan ik niet op vooruit lopen’, stelt De Wolff. Educatie telt relatief veel ondersteunende medewerkers ten opzichte van onderwijzend personeel en dat wordt hiermee teruggedrongen om te voldoen aan de landelijke normen.

De faculteitsraad heeft niet ingestemd met de begroting. Maar de centrale medezeggenschapsraad (CMR) keurde de HU-begroting – waarvan die van de FE deel uitmaakt – wel goed. Ook met het plan van aanpak dat de faculteitsdirectie heeft opgesteld om het tekort weg te werken, heeft de faculteitsraad nog niet ingestemd omdat het niet goed uitgewerkt zou zijn. Faculteitsraad en directie werken gezamenlijk aan verbeteringen. ‘Daar komen we wel uit’, denkt De Wolff.