Nieuws

Bezuiniging op aanvullende beurs

Vanaf het volgende
studiejaar is de aanvullende beurs voor eerstejaars studenten na vijf maanden
geen gift meer. Voorheen kregen studenten de aanvullende beurs in het eerste
studiejaar cadeau, ook als ze uiteindelijk geen diploma
haalden.

Volgens de nieuwe Rijksbegroting gaat de aanvullende
beurs onder dezelfde regels vallen als de basisbeurs. Tot 1 februari mogen
studenten besluiten hun studie te staken zonder dat ze studiefinanciering terug
hoeven te betalen. Daarna veranderen de basisbeurs en aanvullende beurs in een
lening. Ze worden pas in een gift omgezet als de student daadwerkelijk zijn
diploma op zak heeft.

Deze maatregel was nog niet in de krant verschenen, ook
al waren de stukken uitgelekt. Het is deels een boekhoudkundige truc: de
uitgaven hoeven nog niet ‘relevant’ verklaard te worden, zolang aanvullende
beurs nog geen gift is. De ‘besparing’ loopt op tot 52 miljoen euro in 2013 en
daarna dooft het effect langzaam uit.

Eerder was al wel bekend geworden dat de studiebeurs
ondanks eventuele inflatie in 2011 en 2012 niet verhoogd zal worden. Dat
bespaart in 2011 vijf miljoen euro. In 2014 is dat bedrag zelfs opgelopen tot 15
miljoen euro.

Volgens OCW merken studenten weinig van de bezuiniging op
de aanvullende beurs, omdat de meesten hun diploma halen. ‘Voor studenten die er
niet in slagen om hun studie binnen tien jaar af te ronden, bestaat al een apart
vangnet om de aanvullende beurs afhankelijk van hun inkomen alsnog kwijt te
kunnen schelden.’

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de
ouders niet genoeg geld hebben om de volledige ouderlijke bijdrage te betalen.