Nieuws

Bijscholing voor vmbo-leraar

Utrechtse vmbo-docenten worden vanaf maart bijgespijkerd in taal- en rekenonderwijs en burgerschap. De faculteit Educatie is medeontwikkelaar van de training.

Ruim 300 leraren krijgen bijscholing. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laten weten. De
Utrechtse Meesterdocent is een project van de Utrechtse schoolbesturen
en krijgt 1,3 miljoen euro subsidie van OCW. Alle Utrechtse
vmbo-scholen doen mee.

‘In het beroepsonderwijs, dat het vmbo
in feite is, staan vaardigheden centraal’, licht directeur Bart
Engbers van vmbo-school Vader Rijn College toe. ‘Dat is mooi, maar er
zijn drie ankervakken waarvan we vinden dat iedereen er een
behoorlijk niveau in moet behalen: rekenen, taal en burgerschap.’

 
Een training voor de Utrechtse
vmbo-docenten wordt op dit moment ontwikkeld in samenwerking met de
lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en de pabo’s Theo Thijssen
Academie en Marnix Academie. Geld voor het project komt voor een
deel uit de subsidiepot voor Krachtig Meesterschap, een programma
waarmee het ministerie inzet op kwaliteitsverbetering op de
lerarenopleiding.

Het opleidingstraject wordt wetenschappelijk
begeleid door lectoren van de lerarenopleidingen die met de kennis van
vmbo-docenten hun eigen cursussen willen verbeteren. De
Utrechtse Meesterdocent is het eerste project dat geld krijgt uit het
subsidiepotje van Krachtig Meesterschap, waaruit vanaf dit voorjaar
meerdere projecten gefinancierd gaan worden.