Bruins heeft alle vertrouwen in vrijstellingsregels

Werknemers kunnen aanzienlijke vrijstellingen krijgen voor de praktijkervaring die ze hebben. Staatssecretaris Bruins moedigt dit aan, maar stelt wel een werkgroep in die het onderwijsniveau moet bewaken.

Kamerleden van de SP en het CDA hadden hem deze zomer om uitleg gevraagd, nadat voormalig bestuurder Rob Scheerens van de Hogeschool van Amsterdam had gewaarschuwd voor de fraudegevoeligheid van het vrijstellingensysteem. Met het oog op levenlang leren worden instellingen gestimuleerd om daarmee meer maatwerk te bieden. Maar volgens Scheerens zouden instellingen er snel geld mee kunnen verdienen en zodoende de onderwijskwaliteit in gevaar brengen.
Voor een ‘geldverdienoperatie’ is Bruins echter niet beducht. ‘Ten eerste ontvangt een hogeschool minder bekostiging voor een onderwijstraject op maat, omdat dit vrijwel altijd korter is dan twee jaar. Ten tweede is maatwerk erg intensief. Voorwaarde is uiteraard dat de kwaliteit van de procedure is gewaarborgd. Hiervoor wordt een kwaliteitscode ontwikkeld.’ Daarbij zijn onder meer de HBO-raad en accreditatieorganisatie NVAO betrokken.
Nader onderzoek van de onderwijsinspectie naar het vrijstellingsbeleid van instellingen vindt Bruins niet nodig. ‘Er zijn voldoende waarborgen ingebouwd’, reageert hij op vragen van CDA-kamerlid Joldersma. ‘De NVAO heeft in het hoger onderwijs de taak om het vrijstellingenbeleid mee te nemen in de totale beoordeling van een opleiding.’
Bruins wijst in reactie op vragen van Fenna Vergeer van de SP op het feit dat het hele beleid rondom elders verworven competenties (evc’s) nog wel tijd nodig heeft. ‘Het is een belangrijk instrument voor het opscholen van werknemers. Ik vind dan ook dat we deze ontwikkeling de ruimte moeten geven.’
Het ministerie van OCW heeft zeven miljoen euro gereserveerd voor de soepele invoering van evc-beleid. De hogescholen moeten met dat geld onder meer zorgen dat de vrijstellingsregelingen in de branche overal gelijk zijn. (HOP)

Reageer!
Deel via...