Nieuws

Collegegeldvrij besturen mag

De Tweede Kamer heeft zojuist een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt dat fulltime studentbestuurders geen collegegeld hoeven te betalen. Maar hogescholen en universiteiten hoeven zich er niets van aan te trekken.

Eindelijk lukte het VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas en D66-kamerlid Boris van der Ham om hun voorstel ‘collegegeldvrij besturen’ door het parlement te loodsen. Fulltime studentbestuurders mogen zich straks uitschrijven bij hun hogeschool of universiteit als ze een bestuursjaar gaan doen.
 
Het voordeel is dat ze dan geen collegegeld hoeven te betalen en minder snel een langstudeerboete krijgen. Doordat ze via een contract verbonden blijven aan hun instelling, kunnen ze wel aanspraak maken op een bestuursbeurs uit het profileringsfonds van hun instelling en hoeven ze hun studentenwoning niet te verlaten.
 
De vraag is of studentbestuurders beter af zijn met de regeling. Doordat ze officieel geen student meer zijn, hebben ze geen recht op een ov-studentenkaart en kunnen ze niet lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarbij komt dat er geen bindende afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de bestuursbeurzen.
 
Bovendien hoeven hogescholen en universiteiten het ‘collegegeldvrij besturen’ niet in te voeren; de wet laat instellingen de vrije keus. De universiteiten van Tilburg en Utrecht hebben al aangegeven ervan af te zien.
 
Demissionair staatssecretaris Zijlstra benadrukte vorige week opnieuw dat hij geen voorstander van de regeling is. Hij ontraadde daarom het amendement dat Lucas en Van der Ham vorige week indienden bij de behandeling van het wetsvoorstel dat het ov-reisrecht voor studenten inkort.
 
Zijlstra vindt het onnodig dat voor studentbestuurders een uitzondering wordt gemaakt op de langstudeerboete. Voor een bestuursfunctie moeten ze maar gebruik maken van hun uitloopjaar. Bovendien is besturen vaak geen fulltime activiteit, aldus Zijlstra. Hij vindt het bovendien een gekke constructie 'dat iemand die zich uitschrijft en feitelijk geen student is, wel recht heeft op studiefaciliteiten'.
 
De Nederlandse studentenverenigingen reageren niettemin verheugd. 'Met collegegeldvrij besturen blijft het voor de student mogelijk zich een jaar in dienst van de vereniging of universiteit te stellen', zegt Jan Boers, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).  'Bestuurders hoeven gelukkig niet meer te betalen voor onderwijs dat ze niet ontvangen.'
 
De LKvV heeft een modelovereenkomst opgesteld die instellingen kunnen overnemen om collegegeldvrij besturen in te voeren en roept hen op dat te doen.