Nieuws

‘Contract’ voor studenten met handicap

De Hogeschool Utrecht gaat ‘contracten’ opstellen met gehandicapte studenten. Hierin worden afspraken vastgelegd over de aanpassing van het onderwijs en inzet van voorzieningen om studiebelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.

Deze maand zal de eerste student zo’n overeenkomst ondertekenen met onder meer de examencommissie en faculteitsdirecteur. Oplossingen die de HU wil bieden zijn bijvoorbeeld spraaksoftware voor slechthorenden, langere tentamentijd voor dyslexiestudenten en betere toegankelijkheid van gebouwen voor studenten met een motorische beperking.

De onderwijsregeling, zoals de overeenkomst officieel heet, volgt na een onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling in 2007. Die commissie rapporteerde dat het onderwijs te weinig rekening hield met studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Als antwoord daarop onderzocht het projectteam ‘Onbelemmerd Studeren’ de problemen van deze studenten en bedacht oplossingen.

Van 10 november tot 2 december zal de roadshow ‘Tijdgebrek’ alle faculteiten bezoeken. Deze roadshow moet studenten en medewerkers bewust maken van de noodzaak om het onderwijs beter aan te laten sluiten op studenten met een handicap. Zo’n 10 tot 13 procent van alle studenten kampt met een beperking.