Nieuws

PowerPlatform: ‘Ook studenten zonder functiebeperking zijn welkom’

Foto: Kees Rutten

Het PowerPlatform is een initiatief aan de HU voor en door studenten met een beperking (én anderen). Het bestaat uit studenten van enkele instituten, maar streeft naar minstens één lid van alle instituten. Het platform presenteerde zich woensdag tijdens het Voel je Thuis Festival. ‘Wij willen het onderwijs verbeteren, voor iedereen.’

Waar lopen studenten met een beperking zoal tegenaan? Nou, bijvoorbeeld zoiets simpels als een plotse verandering van het rooster, vertelt Samantha van der Rijst, een van de voorzitters van het platform. Ze is student Leraar Gebarentaal en zelf slechthorend. ‘Dan is het moeilijk plannen. Het is vaak lastig om afspraken te verzetten. Bij het audiologisch centrum bijvoorbeeld is het vaak erg druk.’ Om eraan toe te voegen: ‘Maar er gaat ook een heleboel goed.’

Een student, die dit jaar met een deeltijdopleiding is gestart, beaamt dat laatste tijdens de online sessie. Ze is goed te spreken over de hulp die de hogeschool biedt voor studeren met een beperking, over de begeleiding en de informatie hierover. Studenten kunnen bijvoorbeeld langer over tentamens doen of krijgen toetsen met grote letters.

Veel zorg en hulp

‘De HU was voor het coronatijdperk een heel prettige plek waar je veel zorg en hulp kon krijgen’, zegt een andere deelnemer. ‘De hogeschool deed daar best veel aan. Maar er is nog verbetering mogelijk’, meent ze.

Studenten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, is haar ervaring. Van de studieloopbaanbegeleider naar de decaan en weer terug. ‘Dat is frustrerend en kan beter gestroomlijnd worden’, oppert ze. ‘Dat probleem was pre-corona al zo en is tijdens de uitbraak verergerd.’

Studeren met ADHD

Beter gaat het als studenten bij aanmelding aan de HU laten weten dat ze een beperking hebben, zo blijkt ook tijdens de sessie. Een student vertelt via de chat dat zij bij de inschrijving bij de HU meldde dat ze kampt met dyslexie. Vervolgens kreeg ze informatie over de voorzieningen bij toetsen. Ook krijgen studenten die aangeven een beperking te hebben een uitnodiging voor een gesprek met een decaan.

Dat is goed geregeld, zegt Samantha van der Rijst. ‘Maar het kan ook zijn dat je tíjdens je studie iets overkomt. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met een depressie of een ongeluk. Dan is het goed om te weten bij wie je informatie moet krijgen.’

De voorzitter somt op wat het PowerPlatform organiseert: informatiebijeenkomsten voor eerstejaars, een meet-and-greet met inclusieve werkgevers en trainingen in tijden van corona. Dit jaar willen ze enkele themabijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld studeren met ADHD en solliciteren.

Ook streeft het PowerPlatform naar leden uit alle instituten. Van der Rijst: ‘Ook studenten zonder functiebeperking zijn van harte welkom, zoals studenten die affectie hebben met het thema studeren met een beperking en verbetering van onderwijs. Wij willen het onderwijs verbeteren, voor iedereen. En soms kan het zo zijn dat ze in de beleidsvorming alleen kijken naar de standaard-student. Wie buiten dat plaatje valt, wordt vergeten.’

Aan het eind van de online bijeenkomst is er alvast één student die zich aanmeldt.

Het PowerPlatform is te bereiken via powerplatform@hu.nl

Lees ook: Deze student deed vrijwilligerswerk op Lesbos. Het verbaast haar niet dat het zo is misgegaan