Nieuws

Deeltijd HU zakt in ranking Keuzegids

De deeltijd en duale opleidingen van de HU kelderen in de Keuzegids naar een negende plaats van de tien gepresenteerde grote hogescholen. Vorig jaar bezette de HU nog de vierde plek.

Dat staat in de Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 die vandaag is verschenen. De waardering van deeltijdstudenten gaat omlaag van gemiddeld 62 punten in 2011 naar 58 punten nu, een krappe voldoende. Aangetekend moet worden dat vijf hogescholen die slechter scoren dan de HU, zoals Inholland en Fontys, niet in de ranglijst zijn opgenomen. Tegenover de daling van de hogeschool als geheel staat dat de meeste opleidingen gemiddeld scoren, meer opleidingen als goed bestempeld worden en een groeiend aantal op een eerste plek prijken, zoals biologie & medisch laboratoriumonderzoek, chemie, social management Amersfoort (culturele en maatschappelijke vorming) en technische bedrijfskunde.Het college van bestuur zegt in een verklaring: ‘Het is niet leuk te moeten constateren dat we over het algemeen gemiddeld scoren en als instelling toch dalen in de ranglijst. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat Hogeschool Utrecht een groeiend aantal opleidingen in huis heeft die goed en zelfs als beste in Nederland wordt beoordeeld.’