Nieuws

Faculteiten broeden op selectie aan de poort

De faculteiten bekijken bij welke opleidingen een toelatingstoets voor alle eerstejaars wenselijk is. Die zou in 2013-’14 ingevoerd kunnen worden.

Door een wetswijziging medio vorig jaar is het mogelijk om een numerus fixus in te stellen die alle aspirant-studenten van een opleiding onderwerpt aan toelatingseisen. Zo’n uitgebreide selectie aan de poort was tot voor kort niet mogelijk. Opleidingen konden of een studentenstop instellen met een loting of studenten hooguit voor de helft zelf selecteren terwijl de andere helft via loting instroomt.

Met de nieuwe loot aan de fixus-stam kunnen opleidingen met intakegesprekken, toetsen of assessments kandidaten screenen of ze over voldoende kennis, vaardigheden en motivatie beschikken. De voorstellen van de faculteiten moeten voor 1 april ingeleverd zijn. Het college van bestuur neemt voor de zomer een besluit hierover. Wel blijven studenten met een 8 of hoger op hun eindlijst van de middelbare school automatisch geplaatst.  

Saskia Hanssen van de stafdienst Onderwijs & Onderzoek verwacht niet dat in 2013 massaal toelatingstoetsen worden ingevoerd. Opleidingen die dit wel willen doen, adviseert ze een honderd procent decentrale selectie in te voeren en niet de tussenvorm met loting en selectie. Staatssecretaris Zijlstra heeft namelijk al gezegd dat hij binnen enkele jaren de loting wil afschaffen. 


Een toelatingstoets voor alle eerstejaars betekent ook extra werk en kosten om de toetsen af te nemen. Verder bestaat het risico dat de animo voor de betreffende studies sterk afneemt. Hanssen: ‘Als opleidingen bij andere hogescholen geen selectie toepassen, zullen studenten de neiging hebben zich daar aan te melden, want ze hoeven dan niet de moeite te doen om de toetsen te maken.’