FEM start Engelstalige bachelors

De faculteit Economie en Management begint drie Engelstalige bacheloropleidingen, naast de bestaande Nederlandstalige studies. Komend studiejaar start de propedeuse.

Dat plan wordt momenteel in de faculteit ontwikkeld en besproken. In de huidige gemeenschappelijke propedeuse krijgen studenten – ongeacht de gekozen opleiding – het eerste half jaar dezelfde vakken. In het tweede half jaar volgt een op de opleiding toegesneden programma. Vanaf het tweede jaar volgen zij de richting die ze hebben gekozen. Deze formule wordt ook in de Engelstalige variant toegepast.
Volgens projectleider Karin van Grafhorst is de faculteit de eerste in Nederland die het mogelijk maakt de drie te behalen bachelortitels (business administration, business economics en marketing & commercie) in het Engels te volgen. ‘Er zijn economische faculteiten die een Engelstalige opleiding hebben, maar dat een faculteit over de hele breedte tweetalig onderwijs aanbiedt is uniek’, zegt zij.
Reden voor deze variant is dat het bedrijfsleven steeds internationaler opereert. Ook speelt mee dat leerlingen op de middelbare scholen steeds vaker tweetalig onderwijs krijgen. Verder wil de faculteit in samenwerking met het International Office studenten uit het buitenland werven voor de Engelstalige studies.
Het bestaande eerste jaar zal op verschillende fronten worden vernieuwd en verbeterd, zo is de bedoeling. In het curriculum komt meer nadruk op de internationale beroepspraktijk en is er meer aandacht voor toegepaste onderzoek. Ook nieuwe didactische werkvormen, intensiever gebruik van ICT en studieloopbaanbegeleiding krijgen een prominentere rol.
De hervorming binnen het onderwijsprogramma passen in de ontwikkelingen van de faculteit naar een brede business school. Hierin zullen de scheidslijnen tussen de drie bestaande facultaire instituten, waarin de opleidingen zijn ondergebracht, meer en meer vervagen. (GR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...