Nieuws

Geen boete voor hand in eigen boezem

Zwakke opleidingen die schoon schip willen maken, hoeven niet bang te zijn voor een navordering van het ministerie. Staatssecretaris Zijlstra eist geen geld terug voor onterecht uitgereikte diploma’s die een opleiding zelf opspoort.
 
Vorige maand meldde de staatssecretaris dat een drietal hogescholen bekostiging terug moet betalen omdat het eindniveau van sommige afgestudeerden onvoldoende bleek. De Hogeschool Windesheim kan een rekening verwachten voor twaalf gevallen, de Hogeschool Leiden voor één en de Hanzehogeschool voor zes. Eerder viel bij Inholland al een terugvordering op de mat voor 86 onterechte diploma’s.
 
Onderwijsinstellingen dienen hun geld ‘doelmatig’ te besteden. Als ze slecht onderwijs verzorgen, doen ze dat niet. Na de affaire rond de dubieuze afstudeerroutes bij Inholland lag het hele hbo onder een vergrootglas. Commissies van kwaliteitsbewaker NVAO moesten aan het werk en troffen bij genoemde instellingen afstudeerwerkstukken aan die ondermaats waren.
 
Maar hoe zit het met de gevallen die een onderwijsinstelling zelf boven water haalt? Toen de opleiding journalistiek van Windesheim onder vuur kwam te liggen, stelde de Zwolse hogeschool eigen onderzoek in en stuitte ze op maar liefst 86 afgestudeerden die eigenlijk geen diploma hadden mogen krijgen. Moet de hogeschool ook voor die gevallen geld terugbetalen?
 
Nee, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Zijlstra. Ze zijn namelijk niet opgespoord door een commissie van kwaliteitsbewaker NVAO, maar door de opleiding zelf. Overigens krijgen de 86 Zwolse studenten een reparatietraject aangeboden dat Windesheim geld kost. Bovendien kan de affaire tot reputatieschade en minder instroom leiden.