Nieuws

Hbo en bedrijven samen op één site

Wie eens wil weten hoe het hbo, waaronder de Hogeschool Utrecht, samenwerkt met bedrijven en instanties in de buurt, kan kijken op de website van de Stichting Innovatie Alliantie. Zo’n 150 gesubsidieerde projecten vallen daar te doorzoeken op thema en trefwoord.

De zogeheten RAAK-projecten (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie) krijgen geld van het ministerie van OCW. De bedoeling is dat hogescholen, publieke instellingen en bedrijven vernieuwende producten of werkwijzen ontwikkelen. Dat moet de regionale economie en de kennis aan hogescholen ten goede komen.

Zeventien bedrijven zetten bijvoorbeeld samen met de Hogeschool Zeeland een kenniscentrum op voor het gebruik van bio-energie. Wat kunnen de bedrijven precies beginnen met zulke milieuvriendelijke energie? Afzonderlijk komen ze er niet toe om dat uit te zoeken, maar met de hogeschool erbij moet dat lukken. En zo waait er een milieuvriendelijke wind door Zeeland. (HOP)