Nieuws

Het personeel is op

Werkgevers in de bouw, de industrie, het transport en de zorg kunnen nauwelijks aan hoogopgeleid personeel komen. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures steeg vorig jaar met 62 procent tot 456.000.

Volgens het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam stonden de vacatures bovendien langer open: 128 dagen tegen 106 in 2006. Onderzoek van het CWI wijst uit ‘dat het gevraagde personeel er gewoonweg niet is’. (HOP)