Nieuws

HU moet 15 miljoen bezuinigen

De HU dreigt door de langstudeermaatregel in financieel zwaar weer te raken. Daarom moet er in 2013 en 2014 in totaal rond de 15 miljoen euro worden bezuinigd.

Het college van bestuur wil dit bereiken door tien procent te korten op het ondersteunend personeel en overige lasten (zoals materialen). Dat maakte collegelid Jan Bogerd woensdag 8 februari bekend tijdens de vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) over de begroting 2012 en meerjarenraming 2013 en 2014. ‘Als we niks doen komen we structureel in de rode cijfers, dus moet er iets gebeuren om in 2015 een sluitende begroting te krijgen’, zei Bogerd.

De langstudeermaatregel gaat per 1 september 2012 in. Instellingen moeten dan voor elke student die meer dan een jaar studievertraging heeft 3000 euro boete betalen (net als de student zelf). Door de vertragende werking van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs gaat de hogeschool dit vanaf 2013 merken. In dat jaar ontstaat een tekort op de begroting van ruim 5,5 miljoen euro oplopend tot bijna 15 miljoen in 2014. Deze gaten in het huishoudboekje worden gedekt door de inzet van algemene reserves.

De inkrimping bij het ondersteunend personeel moet in twee jaar tijd geleidelijk plaatsvinden en kan voor een groot deel worden opgevangen door natuurlijk verloop. ‘We komen een eind zonder gedwongen ontslagen en reorganisaties’, denkt Bogerd. Wel wordt van personeel flexibiliteit verwacht, bijvoorbeeld door het accepteren van een andere functie binnen de organisatie. Hij benadrukte dat niet bespaard wordt op onderwijs en onderzoek. Het aantal docenten blijft gehandhaafd op het niveau van eind 2011 en groeit of daalt mee met de studentenaantallen.

Het bedrag van 15 miljoen euro is gebaseerd op schattingen van onder meer het aantal langstudeerders en kan in de loop van de tijd worden bijgesteld.