Nieuws

Leegloop bij academische pabo

De academische pabo in
Utrecht blijkt voor veel van haar studenten te theoretisch. Acht maanden na de
start is bijna een kwart gestopt, waarvan het merendeel overstapte naar de pabo: ‘Blijkbaar staat het universitaire niveau hen niet aan.’

Een tegenvaller, geeft initiatiefnemer Theo Wubbels van de Universiteit Utrecht toe. ‘Ondanks
uitgebreide gesprekken en een strenge selectie zijn we er blijkbaar niet in
geslaagd de mensen eruit te vissen die wél komen voor een universitair diploma,
maar niet voor een universitaire inhoud’, zegt hij in Trouw. De meeste afvallers stapten over
naar de pabo: eenzelfde opleiding, maar dan op hbo-niveau.

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een
gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Er
zou veel vraag zijn naar universitair geschoolde basisschoolleraren en ook scholieren
zagen de academische pabo wel zitten. Voor de vijftig opleidingsplaatsen
meldden zich ruim 120 studenten aan. Van die vijftig zijn er nog 39 over. In Trouw relativeert Wubbels de cijfers: ‘Bij universitaire opleidingen is het gebruikelijk dat ongeveer 35
procent van de studenten na het eerste jaar stopt. We zitten dus nog goed, met "maar" 22 procent.’

En toch: de meeste universitaire opleidingen kennen, anders dan Alpo,
geen strenge selectie. Wubbels ziet echter geen reden om het programma aan te
passen: ‘We kunnen het universitaire deel meer praktijkgericht maken,
maar de bedoeling van de opleiding houden we zeker overeind.’ En ook dit
jaar is er veel belangstelling: meer dan tweehonderd scholieren zouden zich al
hebben aangemeld.