Nieuws

‘Máxima van de HUA moet blijven’

Studenten van de pabo in Amersfoort voeren een ludiek protest tegen het ‘ontslag’ van enkele tijdelijke docenten.

‘De Máxima van de HUA moet blijven!’ Affiches met deze kreet, voorzien van handtekeningen, verschijnen op de HU Amersfoort. Met de ‘Máxima van de HUA’ doelen de studenten op José Reijnders, die met haar blonde lokken overeenkomsten vertoont met de prinses. Net als collegadocenten Miriam Zwinkels en Brechje Schölvink zal haar tijdelijke aanstelling aan het eind van het schooljaar niet verlengd worden.

Niet omdat zij geen goede docenten zijn; Reijnders schopte het immers tot de halve finale van de Docent van het Jaar-verkiezing. En tijdens de evaluaties tonen studenten zich steevast zeer tevreden over het drietal. Maar zij zijn tijdelijk aangesteld ter vervanging van ziekte en zwangerschap. Omdat de gevelde collega’s goed herstellen en anderen inmiddels bevallen zijn van een zoon en dochter, houdt het voor de tijdelijke aanstellingen op.

Tot verdriet van de studenten. Zij willen met hun acties steun betuigen aan de vertrekkende docenten. Ook het management van de opleiding ziet hen met lede ogen gaan. ‘Het zijn goede docenten en we willen ze graag houden, maar de studentenaantallen groeien niet dus kunnen we geen nieuwe mensen aantrekken’, zegt Saskia de Jong, lid van het managementteam. Wel is het drietal in gesprek met de pabo van de HU in Utrecht om te bezien of ze daar aangesteld kunnen worden.