Nieuws

Miljoenen voor salaris op de plank

De overheid stelt de komende vier jaar ruim
veertien miljoen euro beschikbaar aan de hogescholen Fontys en Avans voor een
verhoging van hun lerarensalarissen. Dat geld dreigt op de plank te blijven
liggen, zegt de AOb in zijn Onderwijsblad.

Het ministerie van onderwijs maakt tot en met 2012 jaarlijks 26 miljoen
euro vrij voor een verhoging van de lerarensalarissen in het hbo. Het akkoord
dat het ministerie, de vakbonden en de HBO-raad daar vorig jaar over sloten, had
veel voeten in de aarde. De vakbonden wilden meer docenten in hogere schalen plaatsen
dan de hogescholen voor mogelijk hielden. Die zagen op hun beurt de bui al
hangen: wat gebeurt er na 2012, wie betaalt de hogere salarissen dan?

De instellingen zouden één
voor één met de bonden afspraken maken over de inzet van het geld. Een paar
maanden voor de streefdatum – oktober 2009 – blijft aan sommige
hogescholen een overeenkomst uit.

Hogescholen die op de
overheidssteun aanspraak willen maken
, moeten het
volledige bedrag opmaken. Avans Hogeschool vindt het financiële risico daarvan
te groot. ‘Wij hebben al een groot percentage docenten in schaal 12’, zegt P&O-directeur Doetina van Kelle. ‘In tegenstelling tot andere hogescholen
leent onze huidige functiemix zich daarom erg moeilijk voor het vergroten van
het aantal docenten in hogere functies.’ De hogeschool blijft in overleg
met de HBO-raad en de vakorganisaties en hoopt alsnog op een overeenkomst. Voor
Avans, met vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch, is in totaal 5,3 miljoen
euro beschikbaar.

Negen miljoen euro staat
klaar voor docenten van het Brabantse Fontys Hogescholen, maar tot een akkoord 
kwam het nog niet. ‘We zitten momenteel in financieel zwaar weer, we
moeten reorganiseren’, licht voorzitter Marcel Wintels toe. Hij

zegt dat hij het geld ‘best wil hebben’, maar niet als hij verplicht
wordt het volledige bedrag uit te geven aan hogere salarissen.

‘Het is
niet logisch om één groep een substantiële salarisverhoging te geven, terwijl
we van tweehonderd mensen afscheid moeten nemen.
Ik wil nu geld uitgeven
aan de meest dringende problemen. En een acuut probleem, dat is onze functiemix
niet. We zitten nu al bijna goed, de streefcijfers halen we zeker.‘ De hogeschool
overlegt nog met de bonden over een alternatieve bestemming voor het geld. Half
augustus moet daarover duidelijkheid zijn.