Nieuws

Minder VSB-beurzen

Het wordt voor studenten die naar het
buitenland willen moeilijker een VSB-beurs te krijgen, want het VSBfonds gaat
flink bezuinigen. “Er zullen minder beurzen worden verstrekt.”

Het budget voor de VSB-beurzen, bestemd voor studie of onderzoek in het
buitenland, wordt teruggebracht van 1,7 naar 1 miljoen per jaar. De gevolgen
zijn op dit moment nog onduidelijk, zegt woordvoerder Annemarijn Boelen. Ze
verwacht niet dat het bedrag van de beurs – nu maximaal tienduizend euro
– wordt verlaagd, maar ‘het wordt wel moeilijker om een VSB-beurs te
bemachtigen’.

Het VSBfonds kwam dit najaar in de problemen door de neergang van
bankverzekeraar Fortis. Het fonds, dat twee procent van de Fortis-aandelen
bezit, zag zijn vermogen kelderen van circa 2 miljard euro in 2006 tot 900
miljoen euro nu.

Dat er moest worden bezuinigd, was dus al bekend. Nu is ook duidelijk
hoe: het fonds ontslaat de helft van haar 68 medewerkers en stopt per direct
met het verstrekken van donaties op het gebied van sport, natuur en milieu.
Voor kunst en cultuur blijft op jaarbasis nog 16 miljoen over, voor mens en
maatschappij – waaronder ook de buitenlandbeurzen – is dat 9
miljoen.