Nieuws

Naamgeving opleidingen eerlijker

Hogescholen en universiteiten geven hun opleidingen minder misleidende namen dan vorig jaar, concludeert de redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs na onderzoek. Veel instellingen verbeterden de voorlichting pas op het laatste moment.

Vorig jaar lanceerde de Keuzegids Hoger Onderwijs – onderdeel van de Stichting Hoger Onderwijs Persbureau – al een overzicht met opleidingsnamen die misleidend waren voor studiekiezers. Het betrof afstudeerrichtingen die werden gepresenteerd als vierjarige zelfstandige studies en bijvoorbeeld ‘CSI-opleidingen’ waarmee afgestudeerden geen detective, maar chemisch laborant worden.

Uit een vervolgrapport blijkt dat de hogescholen en universiteiten hun leven wat gebeterd hebben. Als er nog sprake is van catchy opleidingsnamen, worden deze op veel sites vergezeld van een disclaimer waarin staat hoe de opleiding officieel heet.

Naming and shaming heeft duidelijk een positieve invloed op de voorlichting gehad, stellen de onderzoekers. Veel instellingen pasten de voorlichting pas aan nadat de Keuzegids Hoger Onderwijs de voorlopige onderzoeksresultaten in maart op haar website had geplaatst. Toen werd nog tien procent van alle bacheloropleidingen in het hoger onderwijs op een verkeerde manier in de markt gezet. Twee maanden later was dit aandeel gehalveerd.

Bij de masteropleidingen slonk het foutenpercentage dit voorjaar van 22 naar negen. Worden ook de opleidingen met kleine afwijkingen in de naam meegenomen, dan gaat nog altijd een kwart van alle bacheloropleidingen en een derde van alle masterstudies in de fout.

Voor onderzoeksresultaten Hogeschool Utrecht klik hier