Nieuws

Numerus fixus voor economie en communicatie

Het aantal opleidingen met een numerus fixus aan de HU wordt waarschijnlijk fors uitgebreid. 

De studies van de faculteit Economie en Management (FEM) alsmede communicatiemanagement bij de faculteit Communicatie en Journalistiek krijgen met ingang van komend studiejaar een studentenstop.

Dat heeft het college van bestuur op verzoek van de faculteitsdirecteuren besloten. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) moet het plan nog goedkeuren.
 Het college en faculteitsdirecties willen hiermee de groei van het aantal studenten remmen waardoor er ruimte ontstaat om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en het docentencorps. Hoeveel studenten bij de opleidingen worden toegelaten is nog niet bekend. 


De numerus fixus houdt in dat iedereen met een gemiddeld eindexamencijfer 8 en hoger automatisch wordt toegelaten. Anderen moeten loten om een plek in de collegebanken. Hierbij geldt: hoe hoger het eindexamencijfer des te groter de kans om binnen te komen. Gegadigden dienen zich voor medio mei aan te melden bij Studielink.


‘Door de instelling van een numerus fixus komt er een fors bedrag vrij dat we de komende twee jaar kunnen investeren in een kwaliteitsimpuls’, zegt Eric Fischer, interim-directeur bij de FEM. Gedacht wordt aan extra begeleiding van studenten en scholing van docenten. De stabilisatie van studentenaantallen leidt volgens hem niet tot ontslagen bij het personeel: het natuurlijk verloop is ruim voldoende om dit op te vangen. 


De maatregel geldt niet voor international business and management studies aan de FEM. Opleidingen waar al eerder een studentenstop is ingesteld zijn: journalistiek, communication & media design, de associate degree communicatie event management, fysiotherapie, mondzorgkunde, huidtherapie, medische hulpverlening en oefentherapie Cesar.