Nieuws

OCW bezuinigt, maar geeft ook uit

In de uitgelekte
rijksbegroting staat dat het ministerie van OCW in 2011 zo’n 140 miljoen euro
moet bezuinigen, meldt de Volkskrant. Maar er komt ook 480 miljoen euro bij voor
onder meer ‘kenniswerkers in nood’ en schoolgebouwen.

De studiefinanciering gaat twee jaar lang niet omhoog,
wat zeventien miljoen euro oplevert. Bovendien gaat minister Plasterk twintig
miljoen euro op academische ziekenhuizen bezuinigen. Ook komt er geen
OV-jaarkaart voor mbo-studenten; die regeling zou dertig miljoen euro
kosten.

Maar aan de salarisverhoging voor leraren wordt niet
getornd. Bovendien zouden 480 miljoen euro zijn gereserveerd voor onder meer het
opknappen van schoolgebouwen en de detachering van kenniswerkers bij
universiteiten hogescholen en onderzoeksinstituten; zij dreigen hun baan in het
bedrijfsleven te verliezen door de economische crisis. Ook zou er nog 200
miljoen euro ‘enveloppegeld’ voor het onderwijs beschikbaar zijn.

De Volkskrant meldt niets over ingrepen in het budget van
universiteiten of onderzoeksfinancier NWO, die voor de kenniseconomie
waarschijnlijk te belangrijk worden geacht om op te beknibbelen.

Door de economische crisis schiet de staatsschuld omhoog.
Naar verwachting moeten de ministeries dertig tot vijfendertig miljard euro in
hun kosten snijden.