Nieuws

Onderwijsbond tegen educatieve minor

Universitaire
bachelors die een educatieve minor hebben gevolgd, mogen geen permanente
lesbevoegdheid krijgen, vindt onderwijsbond AOb. Die verdienen ze pas met een
volwaardige lerarenopleiding.

Aangemoedigd door
staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs staan alle Nederlandse
universiteiten in de startblokken om hun bachelorstudenten in vakken als
Nederlands, geschiedenis en wiskunde een didactische cursus van een half jaar
aan te bieden. Afgestudeerde bachelors mogen daarmee lesgeven in de eerste
klassen van het voortgezet onderwijs en in de theoretische leerweg van het vmbo,
de oude mavo.

Zij-instromers mogen nu alleen
voor de klas op voorwaarde dat ze in twee jaar hun bevoegdheid halen. Voor de
bachelordocenten-nieuwe-stijl geldt die eis nog niet. Vanmiddag verdedigt de
staatssecretaris haar plannen in het parlement.