Nieuws

Ook GroenLinks wil basisbeurs afschaffen

GroenLinks wil de langstudeerboete terugdraaien, het collegegeld verlagen en de aanvullende beurzen verhogen. Maar de basisbeurs verdwijnt, staat in het verkiezingsprogramma.

Vandaag heeft GroenLinks bekend gemaakt wie de lijsttrekker wordt: Jolande Sap heeft haar tegenstrever Tofik Dibi verpletterend verslagen. Maar vandaag heeft de partij ook haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.
 
De bezuiniging op de basisbeurs zal ten goede komen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, aldus GroenLinks. Studenten krijgen voortaan de mogelijkheid om een lening af te sluiten ‘tegen gunstige voorwaarden’.
 
Verder moet het hoger onderwijs intensiever worden door het aantal studenten per docent te verkleinen en meer contacturen te bieden. ‘Professionalisering van docenten krijgt meer aandacht’, aldus het programma.
 
GroenLinks wil ook de internationalisering stimuleren. Als het aan deze partij ligt, krijgen buitenlandse studenten makkelijker toegang tot het Nederlandse hoger onderwijs en kunnen voortaan alle Europese studenten een Erasmusbeurs krijgen.
 
Verder moeten de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek gratis toegankelijk worden en komt er extra geld beschikbaar voor onderzoek naar energie en klimaat. Het midden- en kleinbedrijf zou moeten kunnen meedingen naar Europese onderzoeksgelden, ‘zodat ook hier kennisontwikkeling wordt bevorderd’.
 
De partij pleit in het algemeen voor versterking van de solidariteit ‘tussen jong en oud, man en vrouw, gezond en ziek, en rijk en arm. Dit kan niet alleen bereikt worden door de financiering van de zorg te herzien en het belastingstelsel aan te passen, maar ook door “invoering van een nieuw systeem voor de bekostiging van het hoger onderwijs’.