Petitie tegen competentiegericht onderwijs

Onder het motto ‘Wij zijn het Nieuwe Leren zat’ biedt studentenpartij Eureka morgen een petitie aan tegen het bestaande competentiegericht onderwijsmodel bij het Instituut Archimedes van de faculteit Educatie.

In een week tijd haalde Eureka ruim vijfhonderd handtekeningen op bij studenten en medewerkers van de lerarenopleiding voor het voorgezet onderwijs. Die worden overhandigd aan interim-directeur Ronald van Vliet.
De begeleiding van het competentiegericht onderwijs vraagt zo veel tijd van docenten en managers dat het ‘onbetaalbaar’ is en ‘ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs’, meent Eureka-voorzitter en faculteitsraadslid Wietse Zuyderwyk. ‘Docenten hebben geen tijd meer om goed onderwijs te geven en studenten hebben soms nog maar zes uur les per week’, stelt de organisatie in een verklaring. Gepleit wordt voor een drastische herziening van het onderwijs.
Volgens Zuyderwyk is het ongenoegen met deze vorm van onderwijs breed gedragen binnen de hogeschool en is met de handtekeningenactie het topje van de ijsberg blootgelegd.
Interim-directeur Van Vliet is verbaasd dat de handtekeningenactie nu wordt gehouden, zegt hij desgevraagd. Want juist deze weken vindt een evaluatie van het onderwijsmodel plaats, waarbij studenten en docenten hun mening kwijt kunnen. Inhoudelijk kan hij niet ingaan op de kritiek omdat hij daarvan nog niet op de hoogte is gesteld. Wel zal hij de petitie in ontvangst nemen. (GR)
 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...