Nieuws

Plan: gebouw Gezondheidszorg verkopen

Het gebouw waar de faculteit Gezondheidszorg is gevestigd, wordt waarschijnlijk afgestoten. Het college van bestuur neemt dinsdag 19 juni hierover een definitief besluit.

Miriam Nuijten, communicatieadviseur huisvesting, bevestigt dit naar aanleiding van een bericht op de interne Sharepointsite. Het college wil de faculteiten zo dicht mogelijk bij elkaar hebben zodat zij gezamenlijk van de faciliteiten gebruik kunnen maken.
 
Een reden om te kiezen voor verkoop in plaats van renovatie is dat verbouwing niet leidt tot een kwalitatief goed pand. Daarbij bevindt de Bolognalaan zich op enkele honderden meters afstand van de andere HU-gebouwen aan de Padualaan en ligt dus uit de loop. Het college wil de faculteit Natuur en Techniek en de centrale diensten, die nu in de stad zijn gehuisvest, over enkele jaren verplaatsen naar De Uithof. Om ruimte te scheppen verrijst er een nieuw gebouw op het parkeerterrein aan de Padualaan (tegenover de faculteit Educatie). Daarnaast worden de bestaande gebouwen gerenoveerd.
 
Gezondheidszorg krijgt in de nieuwe huisvestingssituatie – net als de andere faculteiten –  geen eigen pand meer. ‘Het idee dat een faculteit in een eigen gebouw is gehuisvest hebben we verlaten’, zegt Nuijten. Inhoudelijk verwante opleidingen worden bij elkaar geplaatst en gehuisvest. De indeling van de gebouwen staat voor augustus op de rol.
 
Het college besluit morgen ook over een inkrimping van de ruimte in de nieuwbouw naar 20.000 vierkante meters. Die was in de aanvankelijke plannen begroot op 30.000. ‘We hebben berekend dat we met minder toekennen’, stelt Nuijten.