Nieuws

Vergaderen met een iPad

Vergaderen zonder stapels papier raakt in zwang bij de faculteit Gezondheidszorg (FG). De voorzitters van de opleidingscommissies hebben sinds kort de beschikking gekregen over een iPad.

De circa tien studenten maken gedurende het voorzitterschap van een jaar gebruik van de pc-tablet, dat door de faculteit wordt verstrekt. De leden van de facultaire medezeggenschapsraad, opleidingsmanagers en instituutsdirecteuren krijgen er al langer een in bruikleen.

Het is het eerste initiatief binnen de hogeschool waarbij exclusief een groep studenten een iPad mogen gebruiken, zegt Bas van Hal, tweedejaars optometrie, OC Ambassadeur van de FG, voorzitter van de opleidingscommissie en lid van de faculteitsraad. Samen met aanstaande OC Ambassadeur Ellen Schepens nam hij hiertoe het initiatief.

De faculteit wil met het ter beschikking stellen van de iPads het gebruik van papier beperken en ondersteuning bieden aan studenten die bestuurlijk actief zijn. Ook het onderlinge contact wordt hiermee bevorderd. ‘Een van de voorwaarden is dat elke opleidingscommissie actief wordt op Twitter en Facebook’, vertelt Van Hal.