Nieuws

VSB-beurzen onder druk

Vanwege de kredietcrisis moet het VSBfonds fors
bezuinigen. Maar dat heeft geen gevolgen voor de 218 beurzen voor afgestudeerden
die in 2009 in het buitenland doorstuderen of onderzoek doen.

In 2008 had het VSBfonds in totaal 62 miljoen euro beschikbaar voor
donaties op het gebied van sport, kunst & cultuur, mens & maatschappij
en natuur & milieu. Dit bedrag wordt in 2009 gehalveerd. Dat komt door de
neergang van bank en verzekeraar Fortis; het VSBfonds bezit twee procent van de
aandelen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn hoe het resterende geld over alle
projecten verdeeld zal worden.

Of de VSBfondsbeurzen ook in 2010 op hetzelfde niveau blijven is nog
onduidelijk.