Nieuws

Weinig animo voor buitenlandbeurs

Studenten hebben weinig trek om met een beurs van het VSBfonds een periode naar het buitenland te vertrekken. Voor de zeven beurzen die aan de HU zijn toegekend heeft zich nog niemand definitief gemeld.

De VSBfonds-beurs is bedoeld voor studenten van hogescholen of universiteiten die voor een periode van drie tot 24 maanden een (deel van een) opleiding in het buitenland willen volgen of er onderzoek willen doen. Het programma mag geen deel uitmaken van het curriculum van de HU-opleiding maar moet aanvullend zijn, zoals een master. De beurs is een schenking en telt maximaal 10.000 euro.

De inschrijvingstermijn van de beurs sluit op 1 maart. Volgens Mandy van den Houten van International Office is er een aantal studenten geïnteresseerd maar zij hebben de noodzakelijke formaliteiten nog niet rond. Zij vreest dat er minder studenten gebruik maken van de beurs dan de zeven die er dit jaar beschikbaar zijn. Dat betekent dat de hogeschool mogelijk volgend jaar minder beurzen te verdelen krijgt.

Het VSBfonds kent de toelagen toe op basis van het aantal ingeschreven studenten bij de onderwijsinstelling en het aantal aanmeldingen voor de beurs in het voorafgaande jaar. Bij twee kandidaten per beurs blijft het aantal gelijk maar de hogeschool streeft naar drie aanvragen per beurs. Omdat de animo de laatste jaren achterblijft is het aantal beschikbare plaatsen bij de HU teruggelopen van elf naar zeven.

De redenen van de geringe belangstelling voor een aanvullende studie in het buitenland is niet helemaal duidelijk. Van den Houten: ‘Ik hoor studenten wel eens zeggen dat het ondanks een beurs financieel lastig is. En ze denken dat het een administratieve rompslomp is. Ook vermoeden ze dat de beurzen alleen zijn weggelegd voor excellente studenten die cum laude zijn afgestudeerd. Bij de VSBfonds-beurzen is dat in ieder geval niet zo.’ Bijkomend effect van de matige animo is dat late aanmelders een grote kans maken hun aanvraag gehonoreerd te zien.

Informatie: : www.io.hu.nl en www.vsbfonds.nl/beurzen