Nieuws

Wiskunde verplicht op havo

Alle havisten krijgen weer wiskunde in hun eindexamen, ook als ze het profiel cultuur & maatschappij kiezen. Speciaal voor de c&m-leerlingen komt er een nieuwe, lichtere variant.
 
Wiskunde is niet alleen nuttig in de voorbereiding op het hoger onderwijs, meent OCW-minister Van Bijsterveldt. In het dagelijks leven moeten mensen nadenken over hypotheken, verzekeringen en statistiek en dan kan enig wiskundig inzicht van pas komen.
 
Daarom wordt wiskunde vanaf september 2015 weer verplicht voor alle havo-profielen. Dat schrijft Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer na adviezen van onder meer de Onderwijsraad.
 
In 2006 protesteerden de hogescholen heftig tegen het verdwijnen van wiskunde uit het c&m-profiel van de havo, mede vanwege de zware kritiek op de rekenvaardigheden van pabo-studenten. Sindsdien zijn voor pabo-studenten wel de taal- en rekentoets ingevoerd, maar wiskunde bleef slechts een keuzevak voor de c&m-havisten.
 
Van Bijsterveldt wil niet dat havo-leerlingen massaal gaan struikelen over wiskunde in het profiel cultuur & maatschappij. Daarom komt er een lichte variant, vergelijkbaar met wiskunde C in het vwo. Het vak moet wel ‘robuust’ zijn, maar ook ‘reëel haalbaar’, schrijft Van Bijsterveldt.
 
In het regeerakkoord stond dat het aantal eindexamenprofielen verminderd zou worden van vier naar twee. Daar ziet het kabinet bij nader inzien vanaf. Adviesorganen zien er weinig heil in, aldus Van Bijsterveldt. Het zou onnodige onrust veroorzaken.