Nieuws

Nijmegen stuurt geen ouderejaars weg

De Radboud Universiteit Nijmegen stuurt geen ouderejaars studenten weg. Wie na verloop van tijd zijn studiepunten verliest, kan zijn tentamens in principe overdoen.

De universiteit wil zich niet laten vergelijken met de Universiteit Leiden, die volgens minister Bussemaker de wet overtreedt door ouderejaars rechtenstudenten weg te sturen van hun opleiding.

Nijmegen besloot in 2009 dat bachelorstudenten hun studiepunten uit het tweede en derde jaar zouden verliezen als ze langer dan vijf jaar over hun opleiding zouden doen. Toenmalig minister Plasterk keurde het plan goed en ook de Tweede Kamer stak er geen stokje voor.

De universiteit laat weten dat ze deze maatregel vanaf 2011 weer heeft afgeschaft voor nieuwe studenten. Toen is aan de universiteit namelijk het bindend studieadvies ingevoerd: wie in het eerste studiejaar niet genoeg punten haalt, moet vertrekken. Het bestuur wilde die twee maatregelen niet tegelijk hanteren.

De enige studenten die hiermee te maken kunnen krijgen, zijn dus studenten uit de lichtingen 2009 en 2010. Maar zij zullen niet worden weggestuurd. Ze kunnen de opleiding desnoods helemaal opnieuw doen.

In de Tweede Kamer legde Bussemaker vandaag uit dat studiepunten mogen vervallen als de kennis van studenten is verouderd. Ze noemde de opleiding geneeskunde als voorbeeld. Het is niet de bedoeling om met zo’n maatregel het studietempo te verhogen. Onderwijsinstellingen mogen geen 'verkapt bindend studieadvies' in latere studiejaren hanteren, aldus Bussemaker. De beleidsmaatregelen moeten 'zuiver' worden gebruikt.