Nieuws

Nog miljoenen tekort voor trambanen

De Utrechtse wens voor tramlijnen en een opgewaardeerde Noordelijke Randweg langs Overvecht (NRU, verbinding tussen de A2 en de A27) kent nog een financieel tekort van bijna 600 miljoen euro.

Voor de trambaan naar de Uithof mist de stad nog 70 miljoen en voor eventuele trambanen naar Overvecht en Leidsche Rijn ruim 400 miljoen. Om de NRU op te waarderen met ongelijkvloerse kruisingen is nog 111 miljoen extra nodig.

Verkeerswethouder Frits Lintmeijer (GroenLinks) komt voor het eind van het jaar met een ‘meerjarenperspectief bereikbaarheid’ naar de gemeenteraad. In dat document komt de planning van alle projecten en de manier waarop ze gefinancierd zullen worden. Het programma wordt vervolgens jaarlijks tegen het licht gehouden.

B&W van Utrecht (GroenLinks, PvdA en D66) zoekt in samenwerking met het Bestuur Regio Utrecht (BRU) financiering van het tramnetwerk voor de stad. ‘De tram naar de Uithof wordt voor 2015 gerealiseerd. De realisatie van de overige tramlijnen zal zo snel mogelijk daarna moeten’, zo staat in het coalitieakkoord.