Nog geen fusie Friese hogescholen

De medezeggenschapsraden van Stenden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden willen meer informatie.

Studenten en medewerkers van Stenden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden gaan nog niet akkoord met de voorgenomen fusie tussen beide hogescholen. Ze eisen meer informatie.

'Vorige week hebben we het college van bestuur laten weten dat we niet kunnen instemmen met het huidige plan', zegt voorzitter Hans den Dulk van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) van Stenden. 'We zijn niet per definitie tegen een fusie, maar er ontbreekt nog veel informatie.'

De CMR van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft een soortgelijke boodschap meegegeven aan zijn bestuur. De bewuste stukken zijn voorlopig teruggetrokken en de bestuurders beraden zich.

Langetermijnplannen
De medezeggenschap maakt zich onder meer zorgen over de langetermijnplannen van de nieuw te vormen hogeschool en mist schattingen over studentaantallen en de gevolgen van de bevolkingskrimp in de noordelijke regio. Daarbij vindt Den Dulk de voorgenomen fusiedatum van 1 september 2016 wel erg snel dichterbij komen.

In de zomer van 2014 maakten de twee besturen bekend dat ze per september 2016 samen verder willen. Zonder instemming van de medezeggenschapsraden kan dat niet doorgaan.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...