Nieuws

Nog te weinig kandidaat-medezeggenschappers

De kandidaten voor medezeggenschapsraden melden zich nog niet massaal aan. Met nog een kleine vier weken te gaan is pas voor 25 procent van de vrijkomende plaatsen een kandidaat gevonden.

Bij de tussentijdse medezeggenschapsverkiezingen 2015 komen er 394 van de 485 zetels vrij in opleidingscommissies, faculteitsraden en (voor studenten) de Hogeschoolraad. Vanaf 9 maart kunnen mensen zichzelf kandidaat stellen voor een van de vrijkomende plekken. Dat is jaarlijks een moeizaam proces. Tot nu toe hebben zich pas 97 kandidaten gemeld, blijkt uit een overzicht van de projectleider Verkiezingen. . 

Ondertussen heeft de HU zich in prestatieafspraken met het ministerie vastgelegd op de doelstelling dat eind 2015 de bezettingsgraad van studentzetels op 80 procent ligt. Eerder leek die doelstelling gehaald te worden. Om op koers te blijven, moeten zich de komende weken nog heel wat studentkandidaten melden. Maar ook voor medewerkers zijn er nog veel plaatsen beschikbaar. 

Aanmelden
Procentueel gezien liggen de faculteit Communicatie en Journalistiek (15 procent) en de faculteit Natuur en Techniek (14 procent) het verste achter. Bij de faculteit Educatie zijn inmiddels voor 43% van de vrijgekomen zetels nieuwe kandidaten gevonden. 

Aanmelden kan op www.verkiezingen.hu.nl