Nieuws

NSE van start: wanneer vul jij die enquête in?

Wat zijn de nuttigste praktijkvakken en welke docenten inspireren het minst? Dit is het moment om je (on)genoegen over de opleiding te delen. De Nationale Studenten Enquête is namelijk van start gegaan. Belangrijk, volgens de onderzoekers. ‘De opleiding krijgt zo een goed beeld van de tevredenheid en kan eventueel maatregelen treffen.’

Vanaf vandaag tot en met 24 maart kun je de Nationale Studenten Enquête (NSE) invullen. Op 28 mei wordt bekendgemaakt hoe de opleidingen hebben gescoord. Onder meer de jaarlijkse ranglijsten van de Keuzegids en weekblad Elsevier gebruiken de resultaten. Volgens stichting Studiekeuze123, die de NSE ieder jaar laat uitvoeren, vult doorgaans ongeveer één op de drie studenten in het wo en het hbo de vragenlijst in.

Frans Louwen van onderzoeksbureau IPSOS, dat het onderzoek uitvoert, meent dat de vragenlijst belangrijk is voor studenten. ‘De opleiding kan naar aanleiding van de resultaten maatregelen treffen. Ze krijgen zo een goed beeld van de opleiding.’

Universiteit Utrecht dreigde te stoppen met NSE

Hoewel de enquête voor hogescholen en universiteiten nuttig kan zijn, dreigde de Universiteit Utrecht eind vorig jaar te stoppen met de NSE. Al langer heerste er ontevredenheid bij de universiteit over de ‘te algemene vragen’. Toen bleek dat studenten door de komst van de nieuwe privacywetgeving AVG de lijst anoniem konden invullen, dreigde de UU de samenwerking stop te zetten.

Maar half december is met minister Van Engelshoven afgesproken dat hogescholen en universiteiten nog één jaar meedoen met de NSE in de huidige opzet. Daarna weken ze gezamenlijk aan een nieuwe inrichting van de NSE voor de jaren daarna. De gesprekken daarover zijn deze maand begonnen, in april moet er een conceptakkoord komen.

Maar dit jaar kan de NSE dus nog anoniem ingevuld worden. IPSOS-onderzoeker Louwen: ‘Die keuze moet er inzitten, conform de huidige AVG-wetgeving. Ook wij worden daarmee geconfronteerd en we begrijpen goed dat het lastig is voor de betrokken opleidingsinstellingen. Toch is dat wel de status waar we nu in zitten.’

Prijzen

Eén van de studenten die de enquête jaarlijks invult, is Jules Lousberg, vierdejaars Human Resource Management. ‘In het begin was dat voornamelijk omdat de NSE prijzen verloot onder de respondenten. Nu is dat anders. Ik vind het vooral belangrijk om mijn mening te geven over mijn opleiding, zodat ze deze nog beter kunnen maken voor de toekomstige studenten. Ik zie namelijk dat docenten en medewerkers de feedback erg serieus nemen.’

Toch is de NSE niet ‘de beste manier’ om de tevredenheid onder studenten te meten, denkt Lousberg. ‘De responspercentages worden bij lange na niet altijd gehaald. In hoeverre zegt dat dan iets over de representativiteit van de studenten en daarmee over de opleiding? Natuurlijk geeft de NSE wel een beeld, maar ik zal de cijfers nooit geheel vertrouwen. Wel vind ik dat de onderwijsinstanties dit instrument goed kunnen gebruiken om scherp en kritisch te blijven, om zo hun opleidingen nog beter te maken.’

‘Vertekend beeld door ontevreden studenten’

Femke Pander

Ook Femke Pander, vierdejaars Social Work (voorheen CMV), vult de enquête ‘doorgaans’ in. ‘Vorig jaar werd er vanuit de instituutsraad erg gepusht om dit te doen. Maar het is ook goed: ik ben ervan overtuigd dat het nodig is dat studenten de NSE invullen, om zo de opleiding te verbeteren en een goed beeld te krijgen hoe de opleiding functioneert.’

Toch denkt ze dat de resultaten soms een vertekend beeld geven. ‘Zo’n enquête wordt eerder ingevuld als mensen iets te klagen hebben en minder snel als ze tevreden zijn over de opleiding.’

Merle Ligeon

HRM-student Merle Ligeon onderschrijft dat gevoel. ‘De NSE kan een verkeerd beeld van de opleiding geven. Vaak zijn de mensen die zo’n enquête invullen overwegend positief óf hebben ze juist veel te klagen. Bovendien hebben ze hun mening dan vaak nog niet via de medezeggenschapskanalen laten horen. Daarnaast denk ik dat voor de student die de opleiding wel prima vindt de vragenlijst veel te lang is.’

Onderzoeker Louwen kan niet bevestigen dat ontevreden studenten de NSE vaker invullen. ‘Zowel tevreden als ontevreden studenten vullen de vragenlijst in, blijkt uit de eerdere onderzoeken. Het is lastig om te zeggen of de ene groep de lijst vaker invult dan de ander. In de respons hebben we in ieder geval nooit gezien dat bepaalde groepen wegvielen of zwaar oververtegenwoordigd waren.’

Vorig jaar

De resultaten van de NSE worden eind mei bekend. Vorig jaar bleken studenten van de HU iets minder tevreden over hun opleiding dan het jaar daarvoor. Op een schaal van 0 tot en met 5 gaven zij hun opleiding een 3,65.