Nieuws

Numerus fixus bij hbo-rechten

De opleiding hbo-rechten van de HU stelt met ingang van studiejaar 2014-2015 een numerus fixus in. Dan kunnen nog maar 200 studenten instromen. Zij worden geselecteerd aan de hand van een taaltoets.

Met de instelling van de numerus fixus, die alleen geldt voor de voltijdopleiding, hoopt het management de toevloed van studenten in te dammen. Voor het komend studiejaar hebben zich momenteel 500 studenten aangemeld, dat zijn er 120 meer dan in september vorig jaar.
 
Aan de numerus fixus liggen meerdere redenen ten grondslag. Hbo-rechten is een populaire studie en trekt steeds meer studenten, waardoor het lastig wordt de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Daar komt bij dat de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht bezig is met een reorganisatie, waardoor de jaarlijkse instroom van studenten op de universiteit wordt teruggeschroefd van 800 naar 400. De kans bestaat dat een aantal aspirant rechtenstudenten uitwijkt naar de hbo-variant aan de hogeschool.
 
De rem op het aantal eerstejaars en invoering van de verplichte taaltoets zal leiden tot minder uitvallers in het eerste jaar en een groter aantal studenten dat na vijf jaar een diploma behaalt, zo is de verwachting. Dat sluit aan bij de eisen die het college van bestuur aan de opleidingen heeft opgelegd. Nog een reden voor de numerus fixus is dat de arbeidsmarkt voor hbo-juristen is verslechterd, zo bleek recentelijk ook uit een studie van weekblad Elsevier en SEO Economische Onderzoek. ‘Ik vind dat je als opleiding moet meebewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt’, stelt opleidingsmanager Esther Verboon.
Bij hbo-rechten van de Hogeschool Leiden geldt komend studiejaar al een numerus fixus. Die van de HU gaat een jaar later in.