Kort

Onderzoek: hbo-docenten werken 30 procent meer dan hun contract

Hbo-docenten draaien per week gemiddeld 30 procent meer uren dan in hun contract staat, blijkt uit een onderzoek van Zestor. Volgens dat arbeidsmarkt- en opleidingsfonds heeft ook ruim de helft van de docenten te weinig tijd om zijn vakkennis op peil te houden.

Vanwege de aanhoudende problemen met werkdruk in het onderwijs vroegen hogescholen en vakbonden bureau Zestor er onderzoek naar te doen. Daartoe vulden 615 docenten van vier verschillende hogescholen een enquête in: BUAS, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion en NHL Stenden.

Daaruit bleek onder meer dat docenten gemiddeld een aanstelling hebben van 31 uur in de week, maar dat ze 41 uur werken. Ruim 30 procent dus. Verder bleek dat 87 procent van alle docenten vaker dan eens per maand in het weekend werkt, 81 procent van alle docenten tijdens vakanties werkt en 53 procent te weinig tijd heeft voor deskundigheidsbevordering.