Kort

Onderzoek naar studentenwelzijn aan de HU

Hoe ervaren studenten van de HU het onderwijs op dit moment? Hoe voelen ze zich en in hoeverre is dat anders dan voor de coronacrisis? Het zijn enkele vragen waarop de Taskforce Studentenwelzijn antwoord probeert te krijgen middels een enquête. Op basis van de uitkomsten wil de Taskforce met concrete aanbevelingen komen. De gegevens blijven vertrouwelijk. Invullen van de vragenlijst kost 5 minuten en kan tot uiterlijk 25 juni.