Nieuws

Onderzoek naar samenwerking faculteiten

De faculteiten Economie & Management  (FEM) en Communicatie & Journalistiek (FCJ) onderzoeken of ze meer kunnen samenwerken. De faculteitsdirecteuren hebben adviesbureau KPMG, met toestemming van het college van bestuur, de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar een ‘duurzame inhoudelijke samenwerking’.

Dat hebben interim-directeur Renate Litjens (FCJ) en directeur Rob van Lambalgen (FEM) in een bericht aan het personeel laten weten. Achterliggende gedachte is dat onderwijsinstituten snel en flexibel in willen spelen op actuele ontwikkelingen en dat aan studenten een grotere keuzevrijheid geboden moet worden.
 
Deze maand zal KPMG nagaan of er samenwerking mogelijk is die positief is voor het beroepenveld, tegemoet komt aan de vraag van studenten en die de faculteiten onderscheidt van andere onderwijsorganisaties. Eind juni presenteert het bureau het onderzoeksraport waarna het college besluit over een mogelijk vervolgstudie.