Kort

Onenigheid over nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis in De Uithof

De Utrechtse gemeenteraad kreeg dinsdagavond waarschuwende opmerkingen te horen over de voorgenomen nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis. Instellingen op Utrecht Science Park willen het huis in een weiland naast De Uithof. Maar omwonenden, cultuurhistorici en natuurbeschermers willen dat niet.

Het Ronald McDonaldhuis is een logeerplek voor ouders van ernstig zieke kinderen. Het staat nu vlakbij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Maxima Centrum (PMC). Maar daar staat een parkeergarage gepland, als onderdeel van de plannen om De Uithof meer autoluw te maken. Het Ronald McDonaldhuis moet daarom naar een andere locatie.

Voor die nieuwe plek zijn vijftien locaties bekeken en dertien daarvan zijn ongeschikt, bleek uit een studie van adviesbureau Sweco. Maar de resterende twee liggen buiten het gebied dat bebouwd mag worden, in een weiland dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie én hoort tot kwetsbaar natuurgebied.

De raad gaat volgende week donderdag het politieke debat aan over de plannen met het Ronald McDonaldhuis.