Kort

Online college over actiegroep Extinction Rebellion

Op 8 december houdt Felix van Vugt een minicollege over milieuactiegroep Extinction Rebellion en burgerlijke ongehoorzaamheid. De activiteit is georganiseerd door HU Samen Duurzaam. Van Vugt werkt bij de lerarenopleidingen van het Instituut Archimedes. Daarnaast is hij zelf actief bij Extinction Rebellion.

De radicale actiegroep vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid niet neemt. Daarom propageert het burgerlijke ongehoorzaamheid: door geweldloze directe actie druk uitoefenen op de overheid. Ook komt de vraag aan bod of hier een rol ligt voor het onderwijs. En: in hoeverre kan een docent geëngageerd zijn.

Studenten en medewerkers die het college willen volgen, kunnen mailen naar duurzaamdoen@hu.nl onder vermelding van ‘minicollege Burgerlijke ongehoorzaamheid’.