Kort

Online event over de HU en integriteit

Wat te doen met een student die zich ziek meldt en op vakantie blijkt te zijn? Of als een leidinggevende een broer inhuurt om werk voor de HU te doen? Dit soort zaken komen aan bod tijdens het online event ‘Samen werken aan een integere HU-gemeenschap’ op donderdag 8 april. De HU Integriteitscode staat hier centraal.

Studenten en medewerkers kunnen vanaf 14.45 uur hier inloggen. Een van de sprekers is Daan Rovers, Denker des Vaderlands en docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook Tineke Zweed, lid van het college van bestuur, houdt een lezing. Later in de middag volgt een panelgesprek met studenten en medewerkers.