Nieuws

Opleidingen social work fuseren

Drie opleidingen van het Instituut Social Work van de HU gaan per 1 september 2017 op in social work (SW). 
 
Het gaat om culturele & maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk & dienstverlening en sociaal pedagogische hulpverlening. Zij houden dus op te bestaan. De nieuwe opleiding social work kent wel enkele uitstroomprofielen: sociaal werk in de wijk, sociaal werk in de zorg en sociaal werk in het jeugddomein. Studenten kiezen in het tweede jaar voor een van de profielen.
 
Directeur Loes Berendsen van de faculteit Maatschappij en Recht heeft een voorstel hiertoe ter goedkeuring naar de faculteitsraad gestuurd. Als die ermee instemt, wordt het voornemen ter advies aan het college van bestuur voorgelegd, zo staat in het voorgenomen besluit. Het plan is onder meer op enkele werkconferenties besproken met docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld.
 
Brede basisopleiding
De fusie van de opleidingen is onder meer ingegeven door ontwikkelingen in het werkveld. De arbeidsmarkt kampt aan de ene kant met een ‘substantiële krimp’ en anderzijds is er een ‘toenemende vraag naar flexibel inzetbare professionals’, meldt de meegestuurde adviesnota. ‘Studenten worden door een brede basisopleiding plus praktijkgerichte specialisatie beter voorbereid op het zich voortdurend ontwikkelende beroepenveld.’