Kort

Oproep Young Academies aan ABP: stop investeren in fossiele industrie

Ook binnen universiteiten klinkt de roep aan het pensioenfonds ABP om te stoppen met investeren in de fossiele industrie. Alle Young Academies van de Nederlandse universiteiten ondertekenden een dergelijke brief van Scientists4Future, schrijft de Universiteit Utrecht (UU) op de site.

Zij roepen universiteitsbestuurders op om er bij het ABP op aan te dringen het investeringsbeleid aan te passen aan de duurzaamheidsdoelen van het akkoord van Parijs. Young Academies is een platform van jonge, kritische academici.

De oproep volgt op een petitie van studenten en medewerkers van HU, UU en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Daarin vragen zij de colleges van bestuur om er bij het pensioenfonds op aan te dringen niet meer te investeren in fossiele brandstoffen maar in duurzame energie. De petitie is inmiddels meer dan 300 keer ondertekend.