Nieuws

Personeelsraad: leg bezuinigingen stil

De Personeelsraad wil dat het college van bestuur ‘per direct’ de operatie van bezuinigingen en harmonisatie bij de HU Diensten opschort. Eerst moet een ‘duidelijk plan van aanpak’ worden opgesteld. 

Dat schrijft de Personeelsraad (PR) in een brief aan het college van bestuur, die nog niet openbaar is maar wel in bezit van Trajectum. Pas nadat de medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het plan kan de operatie worden vervolgd, stelt de PR. De brief is gedateerd op 9 januari.  

De raad ontvangt ‘in toenemende mate zorgwekkende geluiden’ over de effecten op het ondersteunend en onderwijzend personeel. Gewezen wordt op de grote opkomst van de extra vergadering van de raad medio november vorig jaar. De raad wijst er op dat er geen harmonisatieplan ligt hoewel dat wel met de Hogeschoolraad (HSR) afgesproken zou zijn. 

Begroting
Zoals gemeld heeft de HSR woensdag 14 januari de begroting 2015 van de HU afgekeurd, onder meer omdat er geen harmonisatieplan voorhanden is. Ook signaleren zowel de HSR als de Personeelsraad dat het onduidelijk is of de bezuinigingen bij het ondersteunend personeel daadwerkelijk leiden tot meer geld voor het onderwijs.

Verder hebben beide raden kritiek op het gebruik van de vaststellingsovereenkomsten (waarbij het arbeidscontract met wederzijds goedvinden wordt ontbonden) en krijgen medewerkers het idee dat het systeem van beoordelen wordt ingezet om de bezuinigingsopdracht te behalen.

Openbare bijeenkomt
De PR verzoekt het college om tijdens een openbare bijeenkomt toe te lichten wat ondersteuners en docenten kunnen verwachten van de van de bezuinigings- en harmonisatieoperatie. De raad benadrukt dat het ‘als constructieve partner’ met het college wil overleggen en werken aan een gezonde hogeschool ‘waarbij de duurzame inzetbaarheid van het personeel leidend moet zijn’.

Collegelid Anton Franken zei eerder op vragen vanuit de HSR dat het college niet heeft overwogen om de bezuinigingen en harmonisatie op te schorten. Hij verwierp de kritiek dat mensen onder druk worden gezet om de vaststellingsovereenkomst te accepteren en dat beoordelingen worden gebruikt om van personeel af te komen. Een woordvoerster van de HU meldt dat er wordt gewerkt aan een antwoord op de brief van de Personeelsraad.

UPDATE
Reactie college van bestuur:
'Het college van bestuur neemt de overwegingen van de Hogeschoolraad zorgvuldig in beraad en zal op korte termijn het gesprek met hen continueren. Wanneer er overeenstemming is bereikt, kan Hogeschool Utrecht nadere mededelingen doen.'