Nieuws

Plan voor woningen in kantoorcomplex

Gemeente en rijk gaan samen bekijken wat de nieuwe bestemming voor het leegstaande belastingkantoor aan de Gerbrandystraat kan worden. Gedacht wordt aan woningen voor studenten en starters, eventueel in combinatie met een bedrijfsverzamelgebouw.

De bedoeling is wel dat de betonklomp in de Staatsliedenbuurt, die nu beheerd wordt door anti-kraakbedrijf HOD, verkocht wordt. De nieuwe eigenaar krijgt dan te maken met een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), waarin de bestemming van het complex wordt vastgelegd. Buurtbewoners en andere belanghebbenden zullen bij de uitwerking van het SPvE worden betrokken.

Er ligt overigens al een plan klaar voor het hergebruik van het complex, gemaakt in opdracht van de SSH, een projectontwikkelaar, een aannemer en de gemeente Utrecht.