Nieuws

Prinsjesdag: Wat zit er in het koffertje voor de studenten?

Minister van Financiën Wopke Hoekstra presenteert de miljoenennota Foto: Phil Nijhuis

Dinsdag presenteerde de minister van Financiën op Prinsjesdag de miljoenennota. Een gigantische begroting voor het hele land. Wat is eigenlijk relevant voor studenten en werknemers van de HU?

Het lijkt allemaal best mee te vallen met de economische crisis die de koning vorig jaar tijdens Prinsjesdag voorspelde. Volgens demissionair premier Rutte ziet de Nederlandse economie er goed uit. Hij en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra gaan uit van een totale economische groei van 3,5 procent.  Alhoewel het kabinet niet geformeerd heeft zal het wel doorregeren, zeker als het gaat om het besteden van geld.

Uit de miljoenennota die dinsdag in het koffertje op Prinsjesdag zat, wordt vooral duidelijk dat er verschillende belangrijkste uitgaveposten zijn: klimaat-maatregelen, zware criminaliteit en woningbouw. Voor de Hogeschool Utrecht zijn niet al deze punten even relevant. Lees hier welke voornemens van de regering jou aangaan.

Duurzamer

Groot voornemen is om Nederland duurzamer te maken, in lijn met de klimaatwet van 2019. Het zou daarom goed kunnen dat de gebouwen op Utrecht Science Park in de komende jaren gestaag verder worden verduurzaamd. Het kabinet wil namelijk 525 miljoen euro investeren in de verduurzaming van publieke gebouwen, zoals de gebouwen op de campus.

Het wil ook investeren in het isoleren van woningen en het overschakelen naar zonnepanelen (514 miljoen euro) en het installeren van warmtepompen in woningen en publieke gebouwen (288 miljoen euro). Voor automobilisten is het vanaf 2022 ook makkelijker om over te stappen op elektrisch rijden. Er wordt 600 miljoen euro uitgetrokken voor subsidies voor elektrische auto’s.

Meer studentenwoningen

Volgens het kabinet moeten er tot 2030 maar liefst 900.000 woningen gebouwd worden. Hiervoor trekt Den Haag honderd miljoen euro uit volgend jaar, een bedrag dat jaarlijks opnieuw zal worden vrijgehouden voor dit doel. Toch is die 95 miljoen euro minder dan vorig jaar. Er ligt nog 195 miljoen op de plank om in woningbouw geïnvesteerd te worden, van vorige jaren.

Het kabinet lijkt in de nota in te zetten op een integrale aanpak van kwetsbare groepen op de woningmarkt. Dit zijn groepen die zonder hulp zeer lastig aan een woning komen. Behalve de studenten die onder deze groepen vallen, zijn het ook arbeidsmigranten en statushouders. Het is vooral aan gemeentes om te bepalen hoe deze groepen aan nieuwe huizen komen in de komende jaren. Omdat de regering deze groepen in hetzelfde kader noemt in de nota, zou het kunnen dat meer wooncombinaties komen waarin deze kwetsbare groepen samen wonen in een complex. Deze mix aan huizen voor zowel bijvoorbeeld statushouders en studenten zien gemeentes steeds vaker als wenselijk.

Voor de huisvesting van kwetsbare groepen wordt tien miljoen euro uitgetrokken. Van dit bedrag is niet duidelijk hoeveel er naar studentenhuisvesting gaat. Het bouwen van nieuwe woningen zal langzamer gaan doordat bouwbedrijven rekening moeten houden met nieuwe PFAS en stikstofregels.

Studiefinanciering

In de nota staat dat het kabinet in 2022 waarschijnlijk 450 miljoen investeert in de huidige studiefinancieringsregeling.  Over het leenstelsel wordt niet gerept.

Onderwijs

In het Onderwijs schrijft minister Hoekstra 500 miljoen te willen investeren in 2022. Hoe dit precies besteed wordt, is nog onduidelijk.

Voornemens

Toch weten we nog niet of de genoemde bedragen echt zullen worden uitgegeven. Dat de miljoenennota tot in de komma wordt uitgevoerd is zeker uitgesloten. Voorgaande jaren en begrotingen laten zien dat de uitgaves niet altijd echt worden gedaan. Zeker in 2020 was dat het geval. Iets met een pandemie..

Minister van Financiën Wopke Hoekstra presenteert de miljoenennota Foto: Phil Nijhuis