Nieuws

Prinsjesdag: Minder opleidingen, minder overhead

 
Er komen bezuinigingen op de overhead van het hoger onderwijs, er moeten minder opleidingen komen en de opbrengst van de af te schaffen basisbeurs gaat naar hoger onderwijs en onderzoek 'in het bijzonder.' Verder is de onderwijsbegroting van het kabinet al bij de presentatie achterhaald. Er mist nog bijna negenhonderd miljoen euro. 
 
Zo blijkt vandaag, bij de presentatie van de Rijksbegroting, dat onderwijsinstellingen alsnog geld krijgen om de inflatie bij te benen: 204 miljoen euro. Maar dat staat nog niet in de boeken. In het  voorjaar overwoog het kabinet nog om deze ‘prijsbijstelling’ te schrappen, maar dat is dus niet doorgegaan.
 
 
Verder tekent minister Bussemaker aanstaande donderdag het Nationaal Onderwijsakkoord met werkgevers en enkele vakbonden, waarin ze afspraken maken over investeringen en arbeidsvoorwaarden. Hiermee wordt nog eens 689 miljoen euro aan onderwijsgeld verdeeld.
 
Dat zijn flinke bedragen, maar het is de vraag wat het hoger onderwijs ermee opschiet. Voor hogescholen en universiteiten is alleen 135 miljoen euro beschikbaar om eerdere bezuinigingen te verzachten.
 
Basisbeurs
Eigenlijk zou het akkoord pas donderdag openbaar worden, maar het ligt intussen op straat. De Algemene Onderwijsbond, die is weggelopen uit de onderhandelingen en het akkoord verwerpt, heeft het op veler verzoek verspreid.
 
In het akkoord staat ook dat de ondertekenaars verdeeld zijn over het afschaffen van de basisbeurs voor studenten. Maar mocht het ervan komen, dan moet het geld 'in het bijzonder' naar het hoger onderwijs en onderzoek gaan. Dat is een koerswijziging: eerder wilden regeringspartijen VVD en PvdA de opbrengst vooral aan basis- en voortgezet onderwijs besteden.
 
Er is momenteel geen meerderheid in de Eerste Kamer om de basisbeurs te schrappen. Mochten de senatoren dwars blijven liggen, dan is er 119 miljoen euro minder beschikbaar voor de afspraken in het akkoord. Voorlopig staan de afspraken dus op losse schroeven.
 
Minder opleidingen
En de onderwijsbegroting die vandaag naar buiten is gebracht? Daarin bezuinigen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hier en daar wat miljoenen. Zo korten ze volgend jaar vijftien miljoen euro op het hoger onderwijs wegens overtollige overhead bij universiteiten en hogescholen. De korting loopt nog verder op tot jaarlijks 65 miljoen euro vanaf 2017.
 
Ook moeten de onderwijsinstellingen het aantal opleidingen terugdringen. Dat zou in 2016 al zeventig miljoen euro moeten opleveren en uiteindelijk zelfs 130 miljoen euro per jaar.