Kort

PvdA wil zelfs de huidige studenten compenseren (plus een gratis Pabo)

De PvdA was een van de initiatiefnemers van het leenstelsel, maar wil de studiebeurs weer terug

Dat meldt de Volkskrant, dat het voorlopige verkiezingsprogramma inzag. De PvdA wil daarin de basisbeurs terug en de schade voor huidige studenten compenseren. De investeringen in het hoger onderwijs en de ruimere aanvullende beurs blijven overeind. Dat valt te betalen, zo denkt de partij, door ‘een progressiever belastingstelsel, met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens’.

Die belastingverhoging zou het volgens de PvdA ook mogelijk maken om lerarenopleidingen gratis te maken. De Pabo zou dan een ‘rijksacademie’ worden, volledig door de overheid betaald, op voorwaarde dat docenten daarna minstens vijf jaar in het onderwijs blijven werken.

Al eerder meldden D66 en GroenLinks terug te willen naar een (gedeeltelijke) beurs, net als de SP. Het CDA en ChristenUnie waren altijd al tegen. Alleen de VVD staat nog achter het huidige stelsel.