Nieuws

SP: iedereen een studiebeurs én compensatie voor ‘slachtoffers’ van het leenstelsel

Foto: Ernesto Rodriguez van Pixabay

Een studiebeurs voor alle studenten. Plus behoud van de aanvullende beurs voor studenten van minder draagkrachtige ouders. Dat stelt de SP voor in het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

‘Iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs’, staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP dat gisteren is gepresenteerd. Want: ‘Studeren mag geen luxe meer zijn, maar is een goed recht voor iedere jongere.’ De SP sprak zich eerder uit tegen het leenstelsel dat in 2015 is ingevoerd en is dus voor herinvoering van een vorm van basisbeurs.

Alle studenten mogen als het aan de SP ligt rekenen op een studiebeurs en een aanvullend bedrag voor studerenden uit gezinnen met een lager inkomen. Over de hoogte van de studiebeurs en aanvullende beurs laat de partij zich in het programma niet uit. Ook niet over hoe dit betaald gaat worden.

Compensatie voor ‘slachtoffers’ van het leenstelsel

Wel heeft de SP oog voor studenten die het ‘slachtoffer’ zijn geworden van het leenstelsel. Daarvoor stelt de SP een compensatie voor. Wie de slachtoffers precies zijn staat er niet bij. Zijn het alle jaargangen die moeten lenen om te kunnen studeren? Of degenen die tussen wal en schip vielen omdat het vrijgekomen geld van de basisbeurs pas na enkele jaren bij de onderwijsinstellingen terecht kwam? Of zijn het de jongeren die uiteindelijk niet gingen studeren omdat ze opzagen tegen het maken van schulden?

Lees ook: Nieuw studiebeurzenplan in partijprogramma D66, plus een soepeler studieadvies